Prof. Dr. Üzülmez bilgisizliğiyle müfettişleri üzdü

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

TBMM de oluşturulan alt komisyonda, MEB’ de müfettişlerin eğitim uzmanlığına atanması yönündeki kanun tasarısında görüşüne başvurulmak için çağrılanlardan biri de Gazi Üniversitesinden Prof Dr. İlhan Üzülmez’di. Hukukçu olan Üzülmez’in konu hakkındaki yetersizliği herkesi şaşırttı.

Düzenleme konusunda komisyona bilgi ve fikir vermek için gelen Üzülmez’in düzenleme hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığı, teftiş sistemini bilmediği, nasıl müfettiş olunduğunu hiç araştırmadığı, hatta müfettişliğin bir kariyer meslek olduğunu dahi bilmediği ortaya çıktı.

Üzülmez’in, müfettişlerin uzmana dönüştürülmesinde yasal sorun olmadığını söylemesi üzerine Milletvekili Gaye Usluer’in “ Efendim, burada bir kariyer meslek alanı var. Siz de öğretim üyesisiniz, buradaki arkadaşların çoğu öğretim üyesi. Kariyer meslekler sistemi değiştirerek yok edilemez. Elbette ki çalışan bir memur, masa memuru, başka bir alan değiştirilebilir, görev alanı değişebilir ama burada bir kariyer meslek alanından bahsediyoruz.” şeklinde itiraz edince

İlhan Üzülmez büyük bir gafa imza attı ve “ - Maarif müfettişliği kariyer meslek alanı mıdır?” diye sordu.

Bu şaşkın soruya GAYE USLUER (Eskişehir) – “Evet, öyle.” diye cevap verdi.

Üzülmez- “Ben tabii kariyer mesleği olup olmadığı hususunu bilmiyorum, işin teknik yanını fazla bilmem yani millî eğitim konusunda uzman bir kişi değilim ben….” dedi.

Üzülmez hazırlıksız olduğu için konuşması içinde yasanın amacını dahi araştırmadığını ortaya koyan “…..yani biraz böyle bir intiba edindim mevcut düzenlemelerden.” “O konularda benim şeyim yok, ben sadece yasal, şey durumu söylüyorum…” gibi ifadelerle durumu kurtarmaya çalışması hayal kırıklığı yarattı.

Edindiği intiba ile fikir beyanında bulunan Üzülmez’in bu tavrı, bilim adamına yakışmayacak şekilde “Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olma” durumunu yansıttı.

Daha maarif müfettişliğinin bir kariyer meslek olduğunu ve 657 sayılı yasadaki yerine dahi bilmeyen birinin profesör sıfatıyla beyan ettiği kifayetsiz görüşlerine itibar edilmemelidir.

İlhan Üzülmez’e göre yasa ile her şey yapmak mümkünse o zaman “yasa çıkarılarak maaşı aynı kalmak kaydıyla kendisine “araştırmacı” kadrosu verilmelidir. O zaman yapılanın hukuki olup olmadığını bizzat yaşayarak görecektir.

Sayın komisyon başkanı ve değerli üyeleri!

Denetim sistemi konusunda fikir alınacaksa bu alandan gelen Prof. Dr. İnayet Aydın gibi hocalardan alınmalıdır.